Tingimused

1. Üldiste tingimuste kehtivus
1.1.Üldised tingimused kehtivad karlbert.ee klientide (edaspidi Klient) ja karlbert.ee haldaja KarlBert OÜ (edaspidi KarlBert) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2.Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. KarlBert jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.karlbert.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.4. Kaupade ostmine toimub KarlBert-i kodulehe www.karlbert.ee kaudu.
1.5. KarlBert-i koduleheküljel tellimust vormistades kinnitab Klient, et ta on tutvunud tingimustega ja on nendega nõus.

2. Ostu vormistamine
2.1. Klient lisab meelepärased tooted ostukorvi ja sooritab e-poe tellimuse.
2.1.1. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
2.2. Pärast ostu kinnitamist saadetakse Kliendi e-mailile tellimuse kinnitus.
2.3. Arve tasumiseks on aega 2 kalendripäeva.
2.4.Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 2 kalendripäeva jooksul tellimuse eest tasunud KarlBert arvelduskontole 100% ulatuses.
2.5.Tooteid ei ole võimalik broneerida
2.6.Tellimused pannakse 99% juhtudel teele samal päeval! Tingimusel, et see on vormistatud ja makse laekunud enne kella 16:00. L-P tehtud tellimused pannakse posti järgneval esmaspäeval. NB! Pangalingimaksed laekuvad koheselt ja ülekanded 3x päevas.

3. Tellitud kauba eest tasumine
3.1.Klient saab sobiva makseviisi valida tellimuse vormistamisel.
3.1.1. Klient saab ostu eest tasuda saab pangalinkide, ülekande ja kaardimaksega ja makseviise pakub Maksekeskus AS . Sularahas makseid ei ole võimalik teha.
3.1.2. Kui klient maksab ettemakse arve alusel pangaülekandega, siis tuleb seda teha 2 kalendripäeva jooksul alates tellimuse kinnitamise hetkest.
3.1.3 Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 2 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb KarlBert seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

3.1.4 Rahvusvahelise ülekande korral tasub Klient tehingu sooritamisega kaasneva teenustasu.
3.2. KarlBert-il on õigus Kliendi edaspidised ostud piirata, kui Klient on tellimuse tühistanud vähemalt kolmel korral.

3.3. Oste on võimalik sooritada ainult valuutas: EURO

4.Kauba tarnetingimused
4.1. Pärast ülekande laekumist postitatakse Kliendi tellimus ühe tööpäeva jooksul. Kui ülekanne laekub enne 16.00, pannakse saadetis teele samal päeval. Nädalavahetustel tellimusi ei väljastata. Maksimaalne tarneaeg sõltub küll valitud tarnijast, kuid ei ületa 10 tööpäeva. Maksimaalse tarneaja ületamisel maksab soovi korral KarlBert kogu tellimuse summa kliendile tagasi.
4.2. Kaup tarnitakse kliendile vastavalt tema valitud tarneviisile:
4.2.1. Eesti-sisene SmartPOST pakiautomaat (pakke- ja saatekulud 3€)
4.2.2. Eesti-sisene Omniva pakiautomaat (pakke- ja saatekulud 3€)
4.2.3. Eesti-sisene Omniva Kullerteenus (pakke- ja saatekulud 5€)
4.2.4. Eesti-sisene Cargobusi pakiteenus (pakke- ja saatekulud 10€)
4.2.5. Kaubale järgi tulemine ei ole võimalik

5. Tellimusest taganemine
5.1. KarlBert jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole ettemaksuarvel toodud summat tasunud KarlBert-i arvelduskontole 2 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest.
5.2.Kui posti vahendusel tellitud kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada. Toote tagastamisest tuleb KarlBert kliendituge enne postitamist teavitada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, saates info aadressile info@karlbert.ee
5.2.1.Tagastus tuleb KarlBert-ini toimetada 14 päeva jooksul alates tagastuse teavituse ärasaatmisest.
5.3.Tagastatav kaup peab olema personaliseerimata (ei ole eritellimus / ei sisalda initsiaale või graveeringut), kasutamata, siltidega, rikkumata ja rikkumata originaalpakendis. Tagastus tuleb teha SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadi vahendusel.
5.3.1 Personaliseeritud kaupa (eritellimus / kaup initsiaalide ja/või graveeringuga) on võimalik tagastada ainult juhul, kui tegemist on KarlBert-i poolse praagiga. Sellisel juhul vahetame kauba välja.
5.4.Raha tagastatud tellimuse eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate jõudmisest KarlBert-ini
5.5.Tagastamise kulu tasub Klient.
5.6.Kui kaup on kahjustusega, mida polnud välisel vaatlusel tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, kannab tagastamiskulu KarlBert. Segaduste vältimiseks palume eelnevalt Kliendil defektist/valest tootest KarlBert-ile e-maili teel teada anda.
5.7.Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab KarlBert endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast.
5.8. KarlBert ei vastuta värvierinevuste eest, mis võivad tuleneda kuvarite erinevast seadistusest Kliendi ja KarlBert monitoride vahel.
5.9. KarlBert ei vastuta värvierinevuste eest, mis võivad tuleneda nahatooni erinevusest. Igal loomanahal on oma unikaalne muster ja värvitoon.
5.10.Kui Klient teeb postituse valesse pakiautomaati või valele aadressile, ei toimu KarlBert poolt antud paki pealekorjet ning see suunatakse Kliendile tagasi. Uue postituse postikulu jääb Kliendi kanda.
5.11.Tagastamis- ning ümbervahetusõigus ei laiene toodetele, mis on ostetud Kliendi poolt kohapealt meie kontorist. Sellisel juhul on Kliendil olnud võimalus tootega eelnevalt tutvuda (proovida)

6. Pretensiooni esitamise tähtaeg ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1.Vastavalt Võlaõigusseadusele § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama KarlBert.
6.2.Kui tootel esineb esimest korda puudus, valib Müüja, millist õiguskaitsevahendit kohaldatakse (kas toode parandatakse või asendatakse). Sama vea (teatud juhtudel ka erineva vea) teistkordsel esinemisel peab Klient ise valima, kas ta soovib lasta toodet parandada, asendada või üleüldse lepingust taganeda.
6.3.Kui toote parandamine või asendamine tekitab Kliendile põhjendamatuid ebameeldivusi (sh ka korduvalt paranduses viibimine) võib Klient lepingust taganeda ning kogu makstud raha tagasi nõuda (VÕS § 223 lg 3).
6.4.Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@karlbert.ee järgneva infoga:
6.4.1.Kliendi nimi ja kontaktandmed;
6.4.2.kaebuse esitamise kuupäev;
6.4.3.tellimise kuupäev;
6.4.4.tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;
6.4.5. KarlBert-le esitatav nõue;
6.4.6. arve number, võimalusel lisada arve koopia.
6.5.Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 14 päeva jooksul pärast defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda KarlBert-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
6.6. KarlBert ei vastuta:
6.6.1.Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
6.6.2.defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
6.6.3.toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud
7.1. KarlBert vastutab Kliendi ees KarlBert poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2.Klient vastutab KarlBert ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.3.Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
7.4. KarlBert ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8. Muud tingimused
8.1. KarlBert kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. KarlBert ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel. KarlBert on isikuandmete vastutav töötleja, maksmise võimaldamiseks KarlBert edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
8.2.Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja KarlBert Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
8.3.Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui KarlBert-il õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
8.4. KarlBert-il on õigus valida oma klientuuri. Mõjuvatel põhjustel on KarlBert-il õigus jätta Klient teenindamata. Mõjuvateks põhjusteks on Kliendipoolse alusetu laimu levitamine, problemaatiline suhtumine KarlBert -i tegevusse (KarlBert-i poolt mitte tekitatud põhjustel) jne.
8.4.1. Kui tellimus on Kliendi poolt sooritatud ning KarlBert ei soovi antud Klienti teenindada, tühistatakse tellimus ning arve tasutuse korral tagastatakse Kliendile raha 14 päeva jooksul.